Elke cultuur en religie neemt op eigen wijze afscheid…

Swingend naar het graf, een vuuroffer brengen, een sobere maar waardige plechtigheid met aansluitend de begrafenis van de overledene met het hoofd richting Mekka. Een overledene die binnen 24 uur begraven wordt.
De overledene overbrengen naar het vaderland.
Het zijn allemaal rituelen en gebruiken rond de dood die door andere culturen worden toegepast.

 
Bij overlijden en uitvaart spelen cultuur en traditie een grote rol. Om nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan is kennis van de cultuur en gebruiken heel belangrijk. Het team van Afscheidshuis de Vlindertuin kent de gebruiken en tradities van de verschillende bevolkingsgroepen die Nederland rijk is. De wensen, rituelen en gebruiken van de nabestaanden staan voor het team centraal. Met kennis en begrip regelen en begeleiden we de uitvaart naar wens.
In beide locaties zijn er speciaal ingerichte ruimtes voor de rituele wassingen en balseming en in de familieappartementen is er voldoende ruimte voor de dodenwake. Voor de Creools-Surinaamse uitvaart heeft het team contact met de LFSA (Landelijke Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen) en in overleg verzorgen we locaties die uitgerust zijn om grote groepen mensen tot in de late uurtjes te ontvangen.      
Ongeacht de cultuur of religie kan men kiezen voor een westerse begrafenis met eigen rituelen en gebruiken.
 
Bij veel overleden moslims van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Indonesisch afkomst bestaat nog steeds de wens om het lichaam te laten overbrengen naar het land van herkomst. De Vlindertuin draagt zorg voor een voorspoedige repatriëring (naar het vaderland terugkeren) van de overledene. Het team regelt de repatriëring met alle bijkomende wettelijke formaliteiten. Zowel vanuit Nederland naar elk land ter wereld als vanuit elk buitenland naar Nederland. Afhankelijk van de afstand zal de overledene per auto of per vliegtuig worden overgebracht. Indien gewenst kan het team ook zorgdragen voor een afscheidssamenkomst bij vertrek op de luchthaven. Zo nemen we de nabestaanden ongeacht de wijze waarop men afscheid neemt van de overledene een stukje zorg uit handen. De kosten van de repatriëring van een overledene zijn vooral afhankelijk van de bestemming en de wijze van vervoer. Meestal worden deze kosten vergoed door de verzekering. De Vlindertuin overlegt snel en efficiënt met de nabestaanden en kan per direct een offerte voorleggen. Wij denken in mogelijkheden en zo zetten wij ons ook in. Want ieder mens heeft zijn eigen wensen en is uniek, mooi toch…