Houd afstand, raak me aan

Houd afstand, raak me aan.
 
De lucht is strakblauw en het is zondag. Ik rij Callantsoog in en ik ben niet de enige. Na de versoepeling gaan mensen er steeds meer op uit en wordt het moeilijk om afstand te bewaren. De gemeente Schagen heeft daar iets sympathieks op gevonden: grote borden met daarop de leus “Geef elkaar de ruimte”. Voor mij voelt dat een stuk vriendelijker dan “Houd afstand”. En het past beter bij het blauw van de zee en de lucht, de geur van het strand, de wind die door je haren waait, de vrijheid van een badplaats. Maar het blijft zoeken naar hoe we elkaar vasthouden zonder te dichtbij te komen, hoe we elkaar bereiken ook op afstand.
 
Deze tijd van maatregelen rondom onze gezondheid vraagt inmiddels steeds meer om reflectie. Bij de boekhandel zocht ik naar een ‘Coronatafel’ en ik vond een boekje van Paul Verhaeghe met de titel: ‘Houd afstand, raak me aan’. Hij schrijft dat we hoop mogen houden op een maatschappij die weer ingericht wordt als een samen-leving, gebaseerd op vertrouwen én op het feit dat je niet meer pakt dan je nodig hebt. Een leefomgeving waarin mensen gelukkig zijn en zich verantwoordelijk gedragen.   
Verhaeghe, pleit er voor om lessen te trekken uit deze tijd en niet straks alles weer naar ‘het oude’ terug te brengen. Hierin kan de schriftlezing uit de Bijbel over manna in Exodus 16 ons voorgaan. Neem voor jezelf wat je nodig hebt en houd rekening met de ander. Heb vertrouwen in de volgende dag: ook dan zal er genoeg zijn. In de wereld kijken we meestal met ogen van schaarste (geen vaccin, geen handel, geen…) en dan vergeten we te kijken met ogen van vertrouwen. De angst en de zorg benoemen is realistisch maar dat gaat hand in hand met het vertrouwen in elkaar (en als je spiritueel of gelovig bent in de natuur, het universum, God….) 
Deze crisis biedt ons een kans: om te laten zien dat als je vertrouwen hebt, dit richting kan geven aan hoe wij in het leven staan: niet angst regeert maar hoop. Niet vanuit de vanzelfsprekendheid van weleer, maar vanuit het vertrouwen dat wat er ook gebeurt het goed komt en daar houden we ons aan vast en dat geeft hoop. Van harte hoop ik dat we elkaar de ruimte geven en… vasthouden. 

Harte groet, Nicoline