Oud worden is fijn, maar niet voor iedereen…

Oud worden is fijn, maar niet voor iedereen…

Oud zijn kan ook pijn doen. Want sommige mensen ‘lijden aan het leven’ en iedere dag is een dag waarop ze wachten op de dood. Ze kunnen niet meer leven en vragen of ze op een waardige manier hun leven kunnen beëindigen". Heel onverwachts komt er voor deze mensen, naast de euthanasiewet een aparte regeling voor ouderen die hun leven 'voltooid' vinden. Zij kunnen hulp krijgen om te sterven. Ook als ze medisch niet uitzichtloos lijden, moeten ze 'de regie over hun eigen levenseinde kunnen voeren'. Hiervoor wilt het kabinet het wetboek van strafrecht aanpassen, zodat hulp bij zelfdoding aan deze groep niet langer strafbaar is. De hulp bij zelfdoding komt als nieuw traject naast euthanasie. Om dit mogelijk te maken, komen er 'stervenshulpverleners', een nieuwe beroepsgroep van speciaal opgeleide artsen, verpleegkundigen en/of psychologen. Zij moeten uitsluiten of er andere, medische redenen zijn voor het uitzichtloze 'lijden aan het leven' van de oudere die zegt klaar te zijn met het leven. Er mag geen enkele druk van familie of anderen spelen bij de stervenswens van de oudere.
                                                                                                                                                                                          De ministers van der Steur (Justitie) en Schippers (Volksgezondheid) benadrukken dat het hier niet gaat om euthanasie, waarbij de patiënten ondraaglijk en onbehandelbaar lijden en waarin artsen een actieve rol spelen.          De aparte regeling gaat om ‘oudere’ mensen met een consistente en weloverwogen doodswens. Met behulp van een hulpverlener mogen zij van het kabinet straks een dodelijk medicijn innemen. Familie mag bij de gebeurtenis aanwezig zijn, maar het middel niet verstrekken. Saillant detail in dit voorstel is dat ook ouderen die niet ziek zijn ervoor mogen kiezen hun leven te beëindigen.

Op Twitter blijkt dat politici niet allemaal even enthousiast zijn over het plan van het kabinet. Misschien kunnen we ons afvragen of dit het is wat wij ouderen te bieden hebben? Laten we ons richten op herwaardering van ouderdom, bestrijden van eenzaamheid en geven van liefde.’