Leerwerkbedrijf

Uitvaartzorg Afscheidshuis de Vlindertuin, is het leerwerkbedrijf voor de Beroepsopleiding Uitvaartverzorger van PraktijkTrainingsCentrum de Vlindertuin.

In de stage maken de studenten kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. Een deskundige praktijkopleider van de Vlindertuin zorgt voor de begeleiding van de student. Afscheidshuis de Vlindertuin is officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van de Beroepsopleiding Uitvaartverzorger van PTC de Vlindertuin. Afscheidshuis de Vlindertuin is bereid om daarvoor tijd, ruimte en middelen vrij te maken en de praktijkopleider, ook wel leermeester genoemd, geeft beroepskennis door aan de studenten die straks het fundament van de uitvaartzorg vormen. Afscheidshuis de Vlindertuin heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid.

Heb je interesse, kijk voor meer informatie op ptcdevlindertuin.nl

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering…