Begraven

Letterlijk betekent begraven 'het lichaam ter aarde bestellen'. 

Volgens de wet moet het lichaam worden omhult. Het omhulsel kan een kist zijn, een rieten mand, een kartonnen doos of een lijkwade. Hierbij moeten alle lichaamsdelen  van de voeten tot en met het hoofd zijn afgedekt. Als de overledene wenst om in een lijkwade te worden begraven, dan is het noodzakelijk dat het lichaam op een baarplank ligt. Tevens mag in Nederland de overledene begraven worden in een zelfgemaakte kist, maar deze moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

In Den Helder zijn er twee begraafplaatsen, de ''Algemene'' begraafplaats en de R.K. begraafplaats “Sint Jozef”. Daarnaast zijn er vele begraafplaatsen in Nederland, waar men naar keuze kan worden begraven.

Voor veel bezoekers is een begraafplaats een plek van rust, herinnering en bezinning. In Den Helder, maar ook op andere begraafplaatsen, is het een besloten parkachtige omgeving met veel bomen waar men zijn laatste rustplaats kan vinden. Tevens is er, vanwege onze multiculturele samenleving, de mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan de begrafenis van de overledene.

Wettelijk is bepaald, dat de overledene pas na 36 uur begraven mag worden en niet later dan de 6e werkdag na de dag na overlijden. Als men de begrafenis binnen de 36 uur wilt laten plaats vinden, dan heeft men toestemming nodig van Justitie. Dit geldt ook als de begrafenis later dan de 6e werkdag na de dag van overlijden plaats vindt.
Iedere begraafplaats kent algemene graven en eigen graven (met plaats voor 2 overledenen). De tijdsduur en de kosten voor de algemene- en eigen graven zijn per begraafplaats verschillend. Bijna alle begraafplaatsen vragen jaarlijks een onderhoudsbijdrage voor het graf.

Wanneer de overledene wordt begraven, dan is er een keuze op welke wijze de overledene naar zijn/haar laatste rustplaats wordt gebracht; gedragen door dragers, met de hand of op de schouders, of op een rijdende baar.