Condoleance en Afscheidsplechtigheid

Condoleren voor de uitvaart

Tijdens de condoleance geeft u belangstellenden de gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en de familie te condoleren. Dit kunt u thuis organiseren, in afscheidshuis de ''Vlindertuin", of in een locatie naar keuze. Wilt u tijdens de condoleance iets serveren, dan is hierbij alle gewenste catering mogelijk.
 
Meestal ligt er tijdens de condoleance een condoleanceboek, waarin de belangstellenden hun naam, adres en eventueel bemoedigende woorden kunnen schrijven over de overledene, als liefdevolle herinnering.
 

Condoleren na de uitvaart

De laatste tijd wordt het condoleren na de uitvaart, meer gezien als een gelegenheid om nog even samen te zijn. Wilt u iets serveren, ook hierbij is alle gewenste catering mogelijk.
 

Condoleren via internet

Ook wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van het condoleren via internet. U kunt hiermede belangstellenden informeren over het overlijden van de overledene, maar belangstellenden kunnen ook een bericht achter laten voor u en uw familie in het condoleance register.
 

Afscheidsplechtigheid

Een afscheidsplechtigheid wordt als troostend ervaren en voor de nabestaanden is het belangrijk dat ze op een waardige afscheidsplechtigheid kunnen terugzien, bij het verwerken van het verdriet over de leegte die de overledene achterlaat. Een plechtigheid die u overigens geheel naar eigen wens kan invullen.

Naast alle praktische zaken rondom de uitvaart, regelt u ook de invulling van de afscheidsplechtigheid met onze uitvaartverzorger. Naar welke locatie gaat u voorkeur? Een kerk, afscheidshuis de Vlindertuin, de aula op de algemene begraafplaats, het crematorium of welke locatie dan ook. Wilt u een voorganger, een ritueel begeleider of uw eigen uitvaartverzorger? Wie u ook kiest, degene gaat samen met u op zoek naar de 'rode draad’ in het leven van de overledene, iets wat hem of haar echt karakteriseert. Dat kenmerk kan als een symbool terugkomen, als verbinding tussen teksten, muziek en handelingen. Daarnaast is het belangrijk uit te zoeken, wat u zelf wilt en kan doen, van welke muziek de overledene hield en of er sprekers zijn. Ook (kleine) kinderen kunnen actief erbij betrokken worden. Niets moet, maar veel mag!

Om zo te komen tot een persoonlijk en bijzonder afscheid van de overledene…

 “Daarop zei een vrouw: Spreek tot ons over vreugde en smart.
En hij antwoordde:
Je vreugde is onthulde smart.
En de bron
waaruit je lach ontspringt,
werd vaak gevuld met je tranen.
Hoe kan het anders zijn?
Hoe dieper de smart in je wezen kerft,
hoe meer vreugde je kunt bevatten. (…)
Wanneer je blij bent,
schouw dan diep in je hart,
en je zult zien dat enkel wat je smart
gegeven heeft,
ook vreugde brengt.
Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat
je vreugde schonk.
Sommigen zeggen: “Vreugde is groter dan smart”,
en anderen:
“Neen, de smart is groter”.
Maar ik zeg je: ze zijn onafscheidelijk
Zij komen tezamen,
en wanneer de een met je aanzit aan je tafel
moet je bedenken dat de ander slaapt in je bed”.
Kahlil Gibran